Amerikaanse bank schrijft monsterbedrag zelf fout over en mag het niet terugeisen

Amerikaanse bank schrijft monsterbedrag zelf fout over en mag het niet terugeisen

Het moet geen aangename dag geweest zijn voor de top van de Amerikaanse bank Citigroup. Een rechter wees de eis van de bank af om een overschrijving van 500 miljoen dollar (of 412 miljoen euro) terug te vorderen. De bank had het enorme bedrag per ongeluk aan de verkeerde mensen overgeschreven, maar volgens rechter Jesse Furman moeten de ontvangers van het geld de som niet terugbetalen. Citigroup kondigde aan in beroep te gaan tegen het vonnis.

Vrijwillig terugstorten

Het voorval dateert van augustus vorig jaar, toen Citigroup optrad als kredietagent voor het cosmeticabedrijf Revlon. In plaats van 8 miljoen dollar aan intresten terug te betalen aan de bedrijven die Revlon geld hadden geleend, stortte de bank verkeerdelijk de bijna volledige 900 miljoen dollar kredieten terug. Volgens Citigroup ging het om een menselijke fout.

De bank eist sindsdien het geld terug. Een deel van de ontvangers, waaronder hefboomfondsen en professionele beleggers, stortten vrijwillig miljoenen terug, maar er bleef toch 500 miljoen dollar over die niet kon worden gerecupereerd.

"Irrationeel" gedrag Citigroup

Ook een rechtszaak brengt nu niets op. Volgens de rechter is het "irrationeel" dat een professionele instelling als Citigroup dergelijke fout kon maken bij een overschrijving. Daarenboven ging het om exact het bedrag dat werd uitgeleend en waar de schuldeisers dus recht op hebben, zij het op een later tijdstip. De bedrijven verklaarden dat ze dachten dat het om een vervroegde afbetaling ging. Maar Citigroup is het niet eens met het vonnis en gaat beroep aantekenen.