Als huurder mag je niet verhuren via Airbnb

Als huurder mag je niet verhuren via Airbnb

De conclusie van de vrederechter kwam er naar aanleiding van een zaak waarbij een vrouw als eerste in ons land naar de rechtbank stapte omdat een huurder haar appartement vlakbij de Brugse Markt via Airbnb ter beschikking stelde voor toeristen.

"Low-cost onderdak verschaffen is eeuwenoud, denk maar aan mensen die op bedevaart gingen naar Santiago de Compostella", zegt hij. "Maar nu gebeurt dat in een kader waarin meer regels gelden."

De huurder moet onmiddellijk stoppen met Airbnb of hij wordt uit zijn appartement gezet.

 

Foto  AFP / Martin Bureau