Alle asielzoekers in België binnenkort geïnformeerd over fundamentele normen en waarden

Alle asielzoekers in België binnenkort geïnformeerd over fundamentele normen en waarden

Alle asielzoekers zullen binnenkort bij hun aankomst in een opvangcentrum een document ontvangen waarin de fundamentele normen en waarden worden toegelicht die in ons land gelden. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) beslist. "Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn", licht ze toe. "Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welk gedrag van hen verwacht wordt." Het "waardenkader" zal toegevoegd worden aan het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum en zal met de asielzoekers besproken worden. Zij zullen bovendien naar informatiesessies verwezen worden en aangemoedigd worden daaraan deel te nemen. Tijdens hun individuele trajectbegeleiding wordt het document nog eens in herinnering gebracht, zodat de normen en waarden goed gekend zijn. "Zo krijgen asielaanvragers vroegtijdig info over hun rechten en plichten in België", zegt De Block.

De minister legt de nieuwe aanpak vast via een ministerieel besluit. "Wie in ons land verblijft, moet onze normen en waarden kennen en respecteren. Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn."

"Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welke gedrag van hen verwacht wordt", gaat ze verder. "Mensenrechten zijn hier belangrijk. Men raakt een vrouw niet zomaar aan. Ook vrouwen die op vrouwen vallen en mannen die op mannen verliefd worden laten we gerust. En iedereen is vrij om te geloven wat hij wil of zelfs niet te geloven."

bron: Belga