Algemeen Boerensyndicaat vraagt om maatregelen wegens aanhoudende droogte

Algemeen Boerensyndicaat vraagt om maatregelen wegens aanhoudende droogte

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt aan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om maatregelen te nemen om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de land- en tuinbouwbedrijven draaglijker te maken. Volgens ABS "is de toestand op het terrein dramatisch" door het watertekort. Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt om de droogte te erkennen als landbouwramp, "voorzover deze situatie niet stilaan als algemene ramp moet beschouwd worden". Daarnaast vraagt de sectorvereniging "een versnelde en verhoogde uitbetaling van de Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid". ABS vraagt bovendien om de heffing op het gebruik van grondwater voor land- en tuinbouw te herzien.

De landbouwers willen bovendien eenmalig kunnen afwijken van Europese regels die het zaaien van voedergewassen zoals grassen beperken. Veehouders kampen immers met een tekort aan voeder en hebben in veel gevallen al hun voorraad voor de winter moeten aanspreken, klinkt het.

Daarnaast vraagt ABS toelating om gras op weides opnieuw in te zaaien. Dat mag normaal gezien niet in deze periode van het jaar, maar het gras waarop de dieren grazen, is op veel plaatsen volledig opgedroogd.

De Europese Commissie kondigde donderdag al de mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling van Europese middelen aan. Bovendien staat eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan toe dat landbouwers voedergewassen zaaien op terreinen die normaal braak moeten blijven liggen. Die beslissingen moeten nog geïmplementeerd worden door de lidstaten, vandaar de vraag aan minister Schauvliege, legt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme uit.

bron: Belga