Alexander De Croo wordt eerste minister

Alexander De Croo wordt eerste minister

Alexander De Croo zou de nieuwe premier worden van de federale regering. De Croo zal dus Sophie Wilmès (MR) opvolgen. De Open Vld'er is samen met PS-voorzitter Paul Magnette coformateur van deze Vivaldi-regering. Om tien uur worden ze op het paleis verwacht om hun eindverslag over te maken aan koning Filip.

Het akkoord komt er na een marathonvergadering van meer dan 21 uur, vooral over de begroting. De discussie over de verdeling van de bevoegdheden is nog niet rond. Daarover zou later woensdag opnieuw vergaderd worden. Als alles goed gaat, legt de nieuwe regering donderdag de eed af.

3,3 miljard euro

De nieuwe federale regering zal de komende legislatuur 3,3 miljard euro investeren in nieuw beleid. Daarvan is 2,3 miljard euro geprogrammeerd voor nieuw sociaal beleid en 1 miljard euro voor Veiligheid, Justitie en Defensie. Er is ook sprake van 1 miljard euro voor nieuwe investeringen. Die gaan voornamelijk naar de digitalisering van de overheid, vooral bij Justitie en Veiligheid, en naar het spoor.

Gespreid over alle budgetten wordt iets meer dan 2 miljard euro voorzien om tegen het einde van de legislatuur naar een pensioen van 1.500 euro per maand te kunnen gaan. Die verhoging was een belangrijk programmapunt bij heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen.

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg blijft een groeinorm van 2,5 procent gehandhaafd, die voornamelijk voor de verlaging van de factuur voor de patiënt kan worden gebruikt. Daarnaast gaat 1,2 miljard euro naar investeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat geld dient voor betere werkomstandigheden, betere verloning en extra handen in de zorg. Er is sprake van 4.500 extra jobs.

Het akkoord voorziet ook de toepassing van het snelrecht voor feiten als relschopperij, winkeldiefstal, straatcriminaliteit, enzovoort. Het is ook de ambitie alle straffen uit te voeren en om naar de aanwerving van 1.600 extra agenten per jaar te gaan, met de nadruk op wijkagenten.

De grote lijnen van het akkoord over de kernuitstap raakten eerder al bekend. Er wordt ook verwezen naar investeringen in Klimaat en Energie en in de strijd tegen armoede.