Akkoord over aanpak radicalisering in onderwijs

Akkoord over aanpak radicalisering in onderwijs

De Europese vergadering komt er na de terroristische acties in Frankrijk en Kopenhagen en het vertrek van vele jongeren naar Syrië. Crevits en haar collega's zullen nagaan welke maatregelen mogelijk zijn tegen radicalisering. In afwachting van een Europees vergelijk heeft Crevits (foto) in eigen land al een akkoord gesloten.

Met de Moslimexecutive - het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België - kwam ze drie maatregelen overeen. «Om te beginnen zal een groep van vijftien à twintig islamleerkrachten naar scholen gaan om jongeren te informeren en met hen te praten», vertelt de minister aan Metro. «Zo willen we een tegendiscours op gang brengen.»

'Wisselleren'

Verder staat ook een ronde tafelgesprek gepland met de islamleerkrachten. «Daar zal het onder meer gaan over ethische thema's, zoals hoe je omgaat met andere levensbeschouwingen en bijvoorbeeld homoseksualiteit», vervolgt Crevits. Tot slot is er ook het zogenaamde ‘wisselleren'. «Naast de gewone onderwijsinspectie heeft de Moslimexecutieve zijn eigen inspectie, die de inhoud van de islamlessen bepaalt. Het is de bedoeling dat beide inspecties bij elkaar stage gaan lopen.»

Andere ideologieën

Eerder werd binnen het Vlaams onderwijs al een meldpunt deradicalisering in het leven geroepen en werd een nieuwsbrief verstuurd. Los daarvan wil Crevits het levensbeschouwelijke blijvend aan bod laten komen. «Vanuit zijn eigen identiteit moet iedereen het gesprek kunnen aangaan met andere ideologieën.»

Behalve Crevits trekken vandaag ook haar Frans- en Duitstalige collega naar de Franse hoofdstad, Joëlle Milquet (PS) en Harald Mollers (Pro DG). Het is de bedoeling dat de Europese bijeenkomst uitmondt in een gezamenlijke verklaring. (ma)