AHA! Daarom zie je de laatste dagen zoveel langpootmuggen

AHA! Daarom zie je de laatste dagen zoveel langpootmuggen

De soort die de afgelopen week zowat overal verscheen, is de weidelangpootmug (Tipula paludosa). Een weinig kieskeurige soort waarvan de larven plantenwortels eten. De larven, ook wel emelten genoemd, knabbelen vaak aan graswortels in gazons, voetbalvelden, golfterreinen, moestuinen en kunnen bovendien in hoge dichtheden voorkomen. Ze worden als schadelijk beschouwd door de land- en tuinbouw.

Maar zowel de muggen als de larven dienen als een enorm belangrijke voedselbron voor andere dieren, niet in het minst voor vogels. De afgelopen jaren namen de aantallen van de weidelangpootmug op veel plaatsen echter af, wellicht door verdroging.

Storm Odette

Dat de soort nu op enkele dagen massaal verschenen is, heeft mogelijk te maken met de weersomstandigheden van de afgelopen weken: een heel droge septembermaand, die erg nat eindigde door storm Odette. Die regenval kan als trigger hebben gewerkt voor het uit de pop komen van de muggen. Vooral de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 september is er massale beweging geweest van langpootmuggen. Toen stond er een strakke noordenwind en het lijkt waarschijnlijk dat veel langpootmuggen die nacht vanuit vochtige poldergraslanden in Nederland naar hier zijn gewaaid.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de aantallen langpootmuggen de komende weken weer gestaag afnemen.

De afgelopen week verschenen er plots duizenden langpootmuggen. Volgens Natuurpunt heeft dat mogelijk te maken met de weersomstandigheden en zullen de aantallen de komende weken weer gestaag afnemen.