Agente scheldt burgers uit voor 'makak' en 'homo', maar komt er om deze reden toch ongestraft vanaf

Agente scheldt burgers uit voor 'makak' en 'homo', maar komt er om deze reden toch ongestraft vanaf

De bal rond de zaak van agente Cindy B. ging aan het rollen op 22 oktober 2018. Een politiecommissaris stelde toen een verslag op voor de toenmalige korpschef van de politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst), Patrick Evenepoel, over een filmpje dat hem was doorgespeeld. Op dat filmpje was te zien hoe twee politievrouwen op patrouille in de Anderlechtse wijk Kuregem zich onprofessioneel en racistisch gedragen tegenover burgers. De commissaris had het over "extreem ernstige feiten die de politiezone aanzienlijke problemen zouden kunnen opleveren".

De video toon hoe twee agentes met open ramen in hun combi door de straten van Kuregem rijden. Door hun autospeakers weerklinkt luide dansmuziek, waarop de vrouwen zingen en heupbewegingen maken. Inspecteur Cindy B. zit aan het stuur, haar collega zit op de passagiersstoel en filmt het gebeuren. Wanneer ze het Lemmensplein oprijden, roept een van hen luid in het Frans: "Lemmens Lemmens, allemaal makakken. Lemmens, we zijn niet bang. Fuck you!"

De patrouille gaat vervolgens verder naar het Clemenceauplein. "We gaan hier makakken zien" en "Goede raad: het is hier klote!", zeggen de agenten. Even later roepen ze "Putain, bende homo's", naar een groepje mensen op straat. Er wordt luid gelachen, de sfeer is opperbest. In de Fiennesstraat richting Albertplein zingt de agente op de passagiersbank op de maat van de muziek: "Albertplein, wat stinkt het hier."

Straf komt drie dagen te laat

"De luide muziek, hun dansbewegingen en hun houding ontgingen het publiek niet", staat in het verslag van de commissaris. Hij spreekt van onaanvaardbaar gedrag en van racisme en vreemdelingenhaat. "Deze video zou mogelijk vijandige betogingen kunnen veroorzaken in de gevoelige wijken van Anderlecht", schrijft hij nog. Toenmalige korpschef Patrick Evenepoel besloot de agentes te straffen met een schorsing van één maand. Hij hield tevens voor één maand 25% van hun brutowedde in. Vervolgens kregen ze van de tuchtraad hun definitieve straf: terugzetting in de weddeschaal (minder loon). Dat is een zware tuchtstraf, net onder het ontslag.

De inspecteur op de passagiersstoel verlaat uiteindelijk zelf het korps. Intussen zou ze wel nog elders bij de politie in dienst zijn. Agente aan het stuur Cindy B. stapt echter niet op en vecht de bestraffing aan bij de Raad van State. Ze klaagde dat de schorsing een aanslag was op haar reputatie en eer. Ook zei ze dat ze door het loonverlies haar facturen niet meer kon betalen, iets waar haar politiehond de dupe van was.

De Raad van State ging niet mee in die argumentatie, maar oordeelde wel dat de terugzetting in de weddeschaal niet wettelijk was. De tuchtwet voorziet namelijk strenge termijnen om straffen op te leggen. Worden die overschreden, dan vervalt elke straf. En volgens de Raad van State kreeg Cindy B. haar straf drie dagen te laat.

"Gestrafte politiemensen gaan te vaak vrijuit"

Als resultaat moet de politie van Anderlecht nu opdraaien voor alle gerechtskosten en haar advocaat. Ook het loonverlies van Cindy B., die vandaag nog steeds bij dezelfde politiezone werkt, zal terugbetaald moeten worden. Omdat aanzetten tot racisme strafbaar is, werd ook het parket van Brussel ingelicht over haar wangedrag. Dat dossier zou echter geseponeerd zijn.

De politie is niet opgezet met de zaak. "Pijnlijk. Dit doet het imago van de politie geen goed", zegt huidig korpschef Jurgen De Landsheer aan Het Laatste Nieuws. Hij pleit voor een aanpassing van de tuchtprocedure. "Al te vaak gaan gesanctioneerde politiemensen achteraf alsnog vrijuit, meestal omdat de termijnen van de tuchtwet niet zouden zijn gerespecteerd. Dat die mensen soms zware feiten pleegden, is dan van geen tel. Ik vind daarom dat we bij overduidelijk zwaar wangedrag onmiddellijk politiemensen moeten kunnen ontslaan. Maar daarvoor hebben we van de minister en de syndicaten natuurlijk de tools nodig."