Afschaffing politiepremies rendeert in... 2063

Afschaffing politiepremies rendeert in... 2063

Negentien toelagen en vergoedingen voor politiemensen verdwijnen zoals aangekondigd, maar het is nog ruim veertig jaar wachten voor die maatregel financieel opbrengt. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) berekende met haar Waalse evenknie dat het tot 2063 duurt voor die afschaffing zich volledig laat voelen, meldt De Standaard. Voor de lokale zones, die worden gefinancierd door de lokale besturen en waar ruim twee derde van alle politiemensen aan de slag is, levert de afschaffing van premies vanaf dan een besparing van 15 miljoen euro per jaar op.

Daar staat tegenover dat de ­lokale besturen volgens de VVSG meteen meer kosten hebben. Vanaf volgend jaar tot 2022 bedragen die zowat 20 miljoen euro per jaar. Daarna gaat het volgens hun berekeningen om 40 miljoen euro per jaar. Dan is het ongeveer veertig jaar wachten tot de toelagen en vergoedingen uitgedoofd zijn en die uitgaven volledig wegvallen.

"Mensen die instaan voor onze veiligheid, moeten correct worden verloond", benadrukt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast. "Het is positief dat dit op een meer heldere manier zal gebeuren. Maar de meerkosten van dit federaal onderhandelde akkoord komen vooral bij de lokale besturen terecht. Wij hadden hierover mee aan tafel willen zitten. Voor een deel van de meerkosten zal het federale niveau tussenbeide komen, maar het zou beter zijn als dat voor het volledige bedrag kan."

bron: Belga