Afbouw kernenergie dreigt tot meer uitstoot te leiden

Afbouw kernenergie dreigt tot meer uitstoot te leiden

Kernenergie is de op een na grootste energiebron waarbij geen fossiele brandstoffen gebruikt worden. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energie-opwekking is afkomstig van kerncentrales. Alleen waterkracht scoort met 16% nog hoger.

Verschillende landen maken gebruik van verouderde kerncentrales, die de komende jaren zullen sluiten. Dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën in 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit is en in 2040 zelfs twee derde minder. Maar dat tekort kan waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs zou sterk stijgen.

Investeren

Daarom benadrukt het IEA dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig in de running blijft. Daarom pleit de denktank ervoor dat landen toch moeten blijven investeren om de levensduur van hun kerncentrales te verlengen.

Maar kernenergie heeft ook veel nadelen. Het is duur en het radioactieve afval is bijzonder gevaarlijk. Bovendien zal uranium, de brandstof voor kernenergie, in de toekomst steeds schaarser worden. Ook de ontginning, de verrijking en het vervoer van de brandstof verloopt niet milieuvriendelijk.

Chargement
Tous

En direct

Le direct