Advocate: "Geen bewijs dat Ayari geschoten heeft"

Het federaal parket mag er dan van overtuigd zijn dat Sofien Ayari in de Driesstraat ook het vuur heeft geopend op de politie, maar daar is geen sluitend bewijs voor. Dat heeft meester Laura Séverin, advocate van Ayari, vandaag gepleit voor de Brusselse correctionele rechtbank. "Het federaal parket baseert zich voor zijn stelling op het DNA van onze cliënt dat aangetroffen is op de kalasjnikov die Ayari en Abdeslam in hun vlucht uit de Driesstraat hebben achtergelaten", zei meester Séverin. "Maar dat DNA was vermengd met het DNA van andere personen. Uit de vaststellingen van de ballistisch deskundige staat vast dat Mohamed Belkaïd vanop drie plaatsen in de flat geschoten heeft. Alle agenten zeggen ook dat ze maar één man hebben zien schieten en één wapen hebben horen vuren."

Het federaal parket beweert dat bij de eerste interventie twee wapens tegelijkertijd geschoten hebben, en dat zelfs als Abdeslam en Ayari niet geschoten hebben, ze mededader zijn, omdat ze samen bereid waren het tegen de politie op te nemen en bij hun vertrek Belkaïd hebben aangespoord te blijven schieten, aldus nog de advocate.

"Maar in het proces over de terreurcel van Verviers is één man, die zich in dezelfde ruimte bevond als twee zwaarbewapende terroristen, ook op de loop proberen gaan na een vuurgevecht met de politie. Die man is vrijgesproken. Niet alleen was niet bewezen dat hij geschoten had, ook het mededaderschap werd niet weerhouden. Hier is de situatie gelijkaardig. Onze cliënt was helemaal niet van plan solidair te zijn met Belkaïd, hij is gewoon zo snel mogelijk gevlucht. Net zo min heeft hij een valstrik gespannen voor de politie. Het lijkt er eerder op dat hij, en Abdeslam, zich probeerden te verstoppen."

Van enige voorbedachtheid was bij Sofien Ayari ook geen sprake: "De tijd tussen de aankomst van de politie en de start van de schietpartij was daar te kort voor. Hoogstens gaat het dus om een poging doodslag en geen moordpoging."

Het wapenbezit werd door de verdediging niet betwist.

bron: Belga