ACOD gaat door met staking van vrijdag

Vakbonden ACV en ACOD hadden deze morgen naar eigen zeggen een "constructief" overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de situatie in de gevangenissen. Die laatste deed hen een voorstel dat ze aan hun achterban zullen voorleggen. ACOD ziet desondanks niet af van het plan om aanstaande vrijdag te staken, omdat het te kort dag is om die nog af te blazen. Geens zal de vakbonden in de loop van de dag de definitieve tekst van zijn voorstel bezorgen. "Die zal dan aan de achterban voorgelegd worden, en dan zal worden beslist of het voorstel aanvaard wordt", stelt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD.

ACOD is ook van plan om mensen te bevragen aan het stakingspiket zelf, op de staking van vrijdag. Die dag, of de dagen erop, zal de bond dan een definitief standpunt innemen.

De christelijke vakbond ACV bevestigt zijn deelname aan de staking van vrijdag nog niet. Vakbondssecretaris Filip Dudal wil de definitieve tekst eerst aan de achterban voorleggen. Hij benadrukt een aantal garanties te willen, zowel van de minister van Justitie als de minister van Begroting.

Over de inhoud van het voorstel willen de bonden nog niet veel kwijt. Bekend was al dat Geens personeelsleden van de Civiele Bescherming wil inzetten in de gevangenis, maar volgens De Kaey is dat slechts een klein onderdeel van het voorstel.

bron: Belga