ABVV protesteert in Brussel tegen aanvallen op syndicale vrijheden

ABVV protesteert in Brussel tegen aanvallen op syndicale vrijheden

In Brussel hebben een duizendtal afgevaardigden van de socialistische vakbond ABVV geprotesteerd tegen wat zij noemen de "massale en onophoudelijke" aanvallen van het patronaat en de politieke wereld op de syndicale rechten en vrijheden. De vakbond heeft enkele voorstellen uitgewerkt om de syndicale vrijheden te vrijwaren en te versterken en is bereid om die vrijheden met de nodige acties af te dwingen, zo zegt de organisatie in een mededeling. Ook voor de werknemersvertegenwoordigers op bedrijfsniveau wordt het volgens de vakbond steeds moeilijker om hun syndicale taken naar behoren uit te voeren. Vaak worden zij het slachtoffer van bedreigingen of buitensporige sancties, terwijl ze alleen maar waken over de gezondheid en de veiligheid van hun collega's, die collega's beschermen tegen willekeurige beslissingen en onderhandelen over een rechtvaardige verdeling van de geproduceerde rijkdom, hekelt het ABVV.

De werknemersorganisatie eist dat deze onophoudelijke aanvallen op de syndicale vrijheden en op de werknemersvertegenwoordigers onmiddellijk stoppen.

Concreet wil ze onder andere dat de drempels die gelden voor de instelling van een ondernemingsraad (OR) of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) worden herzien opdat ook in kmo's de vakbondsvertegenwoordiging verzekerd is. Voorts moeten leden van de syndicale delegatie dezelfde bescherming genieten als hun collega's in de OR en het CPBW en moeten werknemersvertegenwoordigers die zonder erkende reden ontslagen worden kunnen beschikken over een effectief reïntegratierecht.

De vakbond wil tot slot sancties zetten op elke inbreuk van de wetgeving inzake informatie en consultatie en eist dat syndicale acties expliciet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de terrorismewetgeving, de gemeentelijke administratieve sancties en bij uitbreiding het hele strafwetboek. Dwangsommen en elke mogelijke vorm van rechterlijke tussenkomst horen niet thuis in een collectief arbeidsconflict, luidt het.

bron: Belga