Abrupt stoppen met roken werkt het best

Abrupt stoppen met roken werkt het best

Voor de studie werden zo'n 700 rokers onderzocht. De helft van de groep stopte stapsgewijs met roken, de andere helft stopte abrupt. Wat bleek? Na zes maanden had 22% van de abrupte stoppers nog altijd geen sigaret aangeraakt. Bij de graduele stoppers was dat slechts 15%.