Aartsbisschop De Kesel vraagt aandacht voor groeiende armoede

Aartsbisschop De Kesel vraagt aandacht voor groeiende armoede

Aartsbisschop Jozel De Kesel vraagt in zijn kersthomilie aandacht voor de groeiende armoede. Ook waarschuwt hij dat als de kloof tussen arm en rijk te groot wordt, dat een bedreiging is voor de samenleving. "Rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van inkomens en goederen is de echte basis van verstandhouding tussen mensen en van vrede in deze wereld", zei hij tijdens de middernachtmis in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. "De laatste weken is er bericht over de stijgende armoede hier in West-Europa, ook hier in ons land", aldus De Kesel. "Een groot aantal mensen, méér dan we dachten, dat altijd weer bezorgd moet zijn om het einde van de maand te halen. Bijna 16 procent van de Belgische bevolking behoort tot een groep met een armoederisico op basis van het inkomen."

Nog schrijnender vindt de aartsbisschop de berichten over de kinderarmoede. "Kinderen die in zo een situatie opgroeien, zullen dat hun hele leven meedragen", zegt hij. "We leven meer en meer in een geglobaliseerde wereld. Vele uitdagingen komen op ons af. Ze zorgen voor onzekerheid en angst."

De Kesel stelt dat we niet blind mogen zijn voor de groeiende armoede. Armoede die vaak verborgen is, de waardigheid van een mens aantast. "En als de kloof tusssen arm en rijk te groot wordt, is dat ook een bedreiging voor de samenleving zelf." De aartsbisschop stelt dat rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van inkomen en goederen, de echte basis is van verstandhouding tussen mensen en van vrede in de wereld.

"'Heden is u een redder geboren'. Dat is de kerstboodschap", aldus nog De Kesel. "Het is een redder die maar één strategie heeft: die van de solidariteit. Redden, dat wil allereerst zeggen: ons bevrijden van onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid. Kerstmis vieren we in de warmte van het gezin en de familie. Het brengt ons weer bijeen. Maar we mogen niet vergeten dat het buiten voor velen kil en koud aan het worden is."

De aartsbisschop zal de homilie opnieuw uitspreken in de dagmis van Kerstmis die om 11 uur start in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

bron: Belga