Aardappelsector doet beroep op satellietbeelden

Aardappelsector doet beroep op satellietbeelden

De bedoeling is om met behulp van die gegevens de productie op duurzame wijze te verhogen. Alle actoren, van boeren tot aardappelverwerkende bedrijven, kunnen het platform raadplegen voor gegevens zoals de verwachte opbrengst, de geschikte oogstdatum en problemen met droogte.

"Als we willen inzetten op duurzame groei, hebben we meer en betere aardappelen nodig", zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom. "Het landbouwareaal uitbreiden kan niet, dus kunnen we met WatchITGrow de productie beter opvolgen en het rendement verhogen."