"Aantal zaken ontbreken in startnota"

"Aantal zaken ontbreken in startnota"

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hoopt aan de onderhandelingstafel te kunnen praten over de onderwijsplannen in de startnota van Bart De Wever voor de vorming van een Vlaamse regering. Hij merkt op dat een aantal kwesties niet aan bod komen in de nota. Gevraagd naar een reactie op wat De Wever in zijn startnota schrijft over het onderwijs, blijft Boeve op de vlakte. "Ik denk dat het goed is om af te wachten wat er precies achter de voorstellen zit. Het is een startnota om over te onderhandelen en het lijkt mij dus wijs om er in de eerste plaats aan de onderhandelingstafel over te praten", zegt hij. Boeve hoopt dat de onderwijsverstrekkers tijdens de onderhandelingen hun zeg zullen mogen doen.

"Wat ik wel al kan zeggen, is dat een aantal zaken niet in de startnota staan", merkt Boeve op. "Wat gaan we doen aan het grote lerarentekort? En we vinden dat de rol van de directeur versterkt moet worden en, vooral in het basisonderwijs, bijkomend ondersteund moet worden. Daarnaast moet de koopkracht van de scholen weer omhoog. Sinds 2008 is die koopkracht met 14 procent gedaald. Kwalitatief onderwijs vergt voldoende middelen. Tot slot lees ik geen woord over het hoger onderwijs."

bron: Belga