Aantal weekendongevallen in Antwerpen daalt

Aantal weekendongevallen in Antwerpen daalt

Het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de WODCA-uren daalde van 15 in 2017 naar 8 vorig jaar. Er vielen wel meer zwaargewonden (73 in 2018 tegenover 66 het jaar daarvoor), maar minder lichtgewonden (464 tegenover 506).

Het aantal bestuurders dat tijdens de WODCA-controles te snel reed is afgenomen. Van de 163.702 gecontroleerde bestuurders begingen er 14.570 (8,9%) een snelheidsovertreding. In 2017 was dit nog 10,4%. De politie trok 45 rijbewijzen in.

Iets meer dronken chauffeurs

Vorig jaar werden 75.707 pretesten uitgevoerd en bij 46.424 bestuurders werd een ademtest afgenomen. Daarvan hadden 3.693 bestuurders (3,1%) meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in hun bloed. Vergeleken met 2017 betekent dat een lichte stijging van 0,3%. Van de betrapte bestuurders vorig jaar had 59% meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2017 lag dit percentage in dezelfde lijn, namelijk 58%. Iets meer dan 630 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Van de 964 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken er 342 positief, of 35,5%, tegenover 51,6% in 2017. De politie trok 328 rijbewijzen in. Ook in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag werd een grootschalige provinciale WODCA-actie georganiseerd. De resultaten van die actie worden op 18 maart bekendgemaakt.