Aantal studenten dat bijklust stijgt naar recordhoogte

Aantal studenten dat bijklust stijgt naar recordhoogte

In 2016 werkten 502.297 studenten via een zogeheten studentenovereenkomst. Dat is een nieuw record, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De populatie studenten met een studentenjob steeg vorig jaar met 4,9%. In 2015 waren dat er nog 478.680.

14 jobstudenten ouder dan 65 jaar

De gemiddelde student werkte vorig jaar 23,4 dagen verdeeld over één tot twee jobs. Daarmee verdiende die jobstudent 1.763 euro, een brutobedrag waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen. Die gemiddelde student is net geen 20 jaar oud. Ruim een vijfde van de studentenpopulatie is jonger dan 18 jaar, slechts 2% blijkt 27 jaar of ouder. Opmerkelijk, uit de cijfers blijkt ook dat België 14 studenten van 65 jaar of ouder telt.

Ook nam het aantal gewerkte dagen studentenarbeid in 2016 toe, met 6,5% tot bijna 11,8 miljoen dagen. Het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten, steeg met 4,9% tot 56.607 in 2016. Zij keerden in totaal voor 885 miljoen euro aan studentenlonen uit.

"Studentenarbeid blijft verder boomen en dat onafgebroken sinds de fundamentele hervormingen van het stelsel in 2012", aldus van ondernemersorganisatie Unizo en HR-dienstengroep ADMB. "Ze voegen instant een flexibiliteit toe met een logisch kostenvoordeel."