Aantal ongevallen met trams en voetgangers of fietsers gedaald

Aantal ongevallen met trams en voetgangers of fietsers gedaald

.

Het aantal ongevallen waarbij een tram en een fietser betrokken zijn, daalde tussen 2017 en 2018 van 17 naar 15, of een daling met ruim 11%. Daarnaast waren er in 2018 39 ongevallen met een tram en voetganger, tegen 45 in 2017. Dat is een daling met ruim 13%. Het voorbije jaar vond geen enkel dodelijk ongeval plaats met een tram.

Nochtans rijden er steeds meer trams rond in de Brusselse straten: het aantal ritten steeg het voorbije jaar met bijna 10% tot 165,5 miljoen, terwijl ook het aantal afgelegde kilometers toenam.

Tram heeft altijd voorrang

De vervoersmaatschappij is tevreden met de daling, maar blijft oproepen om aandachtig te zijn. Ze lanceert daarom een preventiecampagne met de slogan: «Ook al hoor je de tram niet, zorg dat je hem ziet».

"De campagne is niet alleen op voetgangers en fietsers gericht, maar ook op de gebruikers van nieuwe zogenaamde micromobiliteit (steps, monowheels,...). Zij kunnen niet altijd goed het gevaar inschatten wanneer ze de voorrangsregels voor de tram niet respecteren, of niet aandachtig zijn bij het naderen of kruisen van een tramlijn», stelt Amal Kammachi, risk & safety manager bij de MIVB, die erop wijst dat de tram altijd voorrang heeft.

Gevaar van smartphone

Daarnaast bestaat er ook een risico op evenwichtsverlies wanneer men langs de tramsporen rijdt, of maakt men gebruik van oortjes of de smartphone zodat men de aankomende tram niet hoort of ziet. "Deze voorbeelden tonen aan hoe belangrijk het is om iedereen te blijven informeren en sensibiliseren zodat het aantal ongevallen afneemt."