Aantal ingevulde jobs in eurozone piekt

Aantal ingevulde jobs in eurozone piekt

In het eerste trimester steeg het aantal mensen dat aan het werk was in zowel de Europese Unie als de eurozone met 1,4% in vergelijking met een jaar eerder. Tegenover het laatste semester van 2017 bedroeg de stijging 0,4%. Vooral in Roemenië (+1,9%), Malta (+1,3%) en Portugal, Luxemburg en Kroatië (elk +1%) steeg de werkgelegenheidsgraad sterk in vergelijking met eind 2017. Onderaan de lijst bengelt Estland (-1,4%), en in Bulgarije en Letland bleef de werkgelegenheidsgraad gelijk.

Communicatiesector doet het goed

In ons land is de werkgelegenheidsgraad eveneens licht gestegen: met 1,1% tegenover een jaar eerder, en met 0,2% in vergelijking met de laatste drie maanden van 2017.

In de eurozone steeg de werkgelegenheidsgraad vooral in de sectoren van de ‘gespecialiseerde activiteiten en ondersteunende diensten', de ‘informatie en communicatie' en de immobiliënsector. In de sector van de landbouw en visserij en de financiële en verzekeringssector nam het aantal banen af.