Aantal gevallen van agressie tegen leraren neemt toe

Het aantal aangegeven gevallen van fysieke agressie in het onderwijs is in 2018 opnieuw gestegen. De onderwijsadminsitratie registreerde vorig jaar 86 gevallen van fysieke agressie. Dat zijn er duidelijk meer dan de 59 gevallen in 2017. Het gaat ook om het hoogste aantal gevallen sinds 2010, toen er 94 meldingen waren. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Uit de cijfers blijkt dat er in 64 van de 86 gevallen sprake is van agressie door leerlingen. Opvallend is dat het aantal gevallen van agressie door ouders of familieleden duidelijk is toegenomen. In 2017 ging het maar om 4 incidenten, in 2018 om 18 incidenten.

De cijfers zijn sowieso maar het topje van de ijsberg. Ze hebben namelijk enkel betrekking op arbeidsongevallen (door agressie) waarbij een proces-verbaal is opgemaakt. Wie niet kiest voor een proces-verbaal staat dus niet in de cijfers. "Dit betekent dat er heel wat gevallen van fysieke of verbale agressie onder de radar blijven", zegt N-VA-politica Vera Celis.

Celis noemt elke vorm van geweld tegen leerkrachten "onaanvaardbaar". "Elk geval is er één te veel. Deze cijfers vereisen een verhoogde aandacht. Bovendien heerst er nog steeds een groot taboe bij leerkrachten om gevallen van agressie te melden", aldus Celis. Zij pleit daarom voor de oprichting van een "onafhankelijk en neutraal meldpunt" waar leerkrachten op een laagdrempelige manier hun klachten kunnen melden.

"Elk geval is er inderdaad een te veel", zegt ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij wijst erop dat de cijfers jaarlijks schommelen en dat er de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan zijn om de scholen de nodige ondersteuning te bieden.

Een van de voorbeelden daarvan is de opleiding voor vertrouwenspersonen binnen het onderwijs. In 2018 werden opleidingen georganiseerd voor 160 vertrouwenspersonen en supervisies voor 80 reeds aangestelde vertrouwenspersonen. Die opleidingen worden ook dit jaar opnieuw georganiseerd. En in 2019 wordt ook de opleiding agressiepreventie opnieuw aangeboden. Die opleiding werd in 2018 door een 40-tal leerkrachten gevolgd. Tijdens die opleiding krijgen leerkrachten handvaten aangereikt om een preventief agressiebeleid uit te bouwen.

bron: Belga