Aantal doden schiet omhoog, situatie in Brussel blijft verslechteren

Aantal doden schiet omhoog, situatie in Brussel blijft verslechteren

In de week van 4 tot 10 augustus stierven gemiddeld 5,3 mensen aan het coronavirus. Dat is een stijging van 95 procent ten opzichte van de week voordien (2,7). De meerderheid zijn oudere mensen. Vermoedelijk speelt de hittegolf hierbij dus ook een rol. “Vorige week noteerden we elke dag ongeveer 2 tot 3 overlijdens met soms een uitschieter van 5 overlijdens per dag. Maar sinds het begin van deze week is er een sterke toename, met name 11 overlijdens op maandag, 13 op dinsdag en 9 op woensdag. Driekwart van deze overleden personen waren rusthuisbewoners. Deze toename valt samen met een periode van extreme hitte en verhoogde ozonconcentraties. We weten dat hitte en ozon, net als het coronavirus, voornamelijk slachtoffers maakt onder het oudere deel van de bevolking dat vaak in een fragiele gezondheidstoestand verkeert. Het is daarom mogelijk dat al deze factoren - hitte, ozon, coronavirus - samen hebben bijgedragen tot deze sterftepiek”, legt Van Gucht uit op de persconferentie van Sciensano. De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.916.

Piek in Antwerpen bereikt

In dezelfde periode liepen gemiddeld 605,7 mensen het coronavirus op. Dat is een verdere stijging met 9 procent in vergelijking met de week ervoor (556,1). Het aantal besmettingen neemt dus nog steeds toe, maar de toename vertraagt geleidelijk aan verder.

Het grootste aantal nieuwe gevallen stellen we nog steeds vast in de provincie Antwerpen. Daar werden de afgelopen week ruim 1.300 nieuwe gevallen vastgesteld, ongeveer een derde van alle gevallen in België. Maar net als de voorbije dagen zien we dat in Antwerpen het aantal nieuwe gevallen aan het afnemen is. Zo stellen we vandaag een daling van 3 procent vast in vergelijking met de cijfers van de week daarvoor.

Verdubbeling van cijfers in Brussel

Zorgbarender is de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de afgelopen week zo'n 750 nieuwe gevallen werden vastgesteld en dat aantal blijft toenemen, ondertussen met zo'n 50 procent in vergelijking met de week daarvoor. In Brussel zien we dus elke twee weken een verdubbeling van de cijfers. Er worden de laatste tijd weliswaar meer testen uitgevoerd, maar ook het aantal positieve testen blijft stijgen. “Ondanks de toename van het aantal testen zien we ook dat het percentage positieve testen blijft stijgen in Brussel en deze week bedroeg dat ongeveer 6 procent van de testen. Dat wijst ook op een sterke lokale circulatie van het virus in het Brusselse”, klinkt het.

Meer ziekenhuisopnames

Wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, merken we nog steeds een gestage toename. Ondertussen gemiddeld 33 nieuwe opnames per dag, een stijging van 35 procent ten opzichte van vorige week (24,4). Ter vergelijking: begin juli zaten we aan gemiddeld 10 opnames per dag. Dat is dus meer dan verdrievoudigd.