Aantal depressies en slaapstoornissen in Brussel meer dan verdubbeld

Aantal depressies en slaapstoornissen in Brussel meer dan verdubbeld
Foto Pexels

De geestelijke gezondheid van de inwoners van het Brussels gewest heeft zwaar geleden onder de coronapandemie. In december 2020 leed 18% van de Brusselse bevolking aan een majeure depressie en 75% aan slaapstoornissen. Dat is een verdubbeling tegenover respectievelijk 6% en 33% voor de crisis. Bovendien zijn mensen met sociaaleconomische moeilijkheden hier zwaarder getroffen.

Inkomstenverlies

De sociale ongelijkheid is in het Brussels gewest groter dan in de andere twee gewesten, zeker op financieel vlak. Op Belgisch niveau hebben mensen gemiddeld meer kunnen sparen, maar in Brussel heeft tegelijkertijd 30 procent van de bevolking inkomensverlies geleden. De aanvragen bij het OCMW zijn toegenomen. Het aantal mensen dat een leefloon ontvangt in het gewest steeg van 39.703 mensen in januari 2020 tot 43.481 in december 2020. Een stijging van 9,5%, ofwel 3.778 personen.

De Welzijnsbarometer toont nog aan dat de inkomensdaling op middellange en langere termijn een groot aandachtspunt wordt. Met name voor minderbedeelden, want bij hen is er een groter risico op een opeenstapeling van achterstallige betalingen en een overmatige schuldenlast. Het gaat dan vooral over huurachterstanden, uithuiszettingen, onbetaalde waterrekeningen en energieschulden. Tussen oktober 2019 en december 2020 werd bij 1.839 Brusselse klanten de stroom afgesloten door de commerciële leverancier.