Aantal besmettingen en doden loopt verder op, Vlaanderen neemt bijkomende maatregelen

Aantal besmettingen en doden loopt verder op, Vlaanderen neemt bijkomende maatregelen

In de ziekenhuizen zijn 135 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 496 brengt. Honderd van hen liggen op intensieve zorgen en 66 mensen moeten worden beademd.

Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 243 tot 1.486 gevallen in België. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

Lockdown

Deze middag zijn ook in ons land nog strengere maatregelen in voege in om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken.

Volgens premier Sophie Wilmès moeten mensen maximaal thuisblijven. Enkel essentiële verplaatsingen (eten kopen, tanken, apotheek) zijn toegestaan. Activiteiten buiten zijn toegestaan, mits er voldoende afstand is. Bijeenkomsten zijn dan weer niet toegelaten.

Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan moeten de regels van 'social distancing' (voldoende afstand houden) maximaal gerespecteerd worden.

Niet-essentiële winkels worden gesloten. Er is een uitzondering voor voedingszaken, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10m2 en voor maximaal 30 minuten. Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 5 april.

Pakket hulpmaatregelen

De Vlaamse regering neemt intussen een pakket bijkomende steun- en andere maatregelen. Dat heeft de regering-Jambon bekendgemaakt op een persconferentie.

In een bijzondere setting in het Errerahuis kondigde de Vlaamse regering een reeks bijkomende maatregelen aan die Vlaanderen zal nemen in navolging van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren. Twee ministers, Bart Somers en Hilde Crevits, moesten omwille van het virus de ministerraad en aansluitende persconferentie bijwonen via teleconferentie en videoverbinding. De regering schakelde ook een gebarentaaltolk in.

Welke maatregelen neemt de regering? Voor de bedrijven die getroffen worden door het coronavirus wordt de coronahinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die moeten sluiten. Alle getroffen ondernemingen die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een vergoeding van 160 euro per dag. Ook mensen met minstens 1 voltijdse werknemer en marktkramers komen in aanmerking voor de premie. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de premie.

Crèches blijven open

De crèches blijven intussen open om de mensen uit de essentiële sectoren (bv. politie-agenten, kassiersters,....) de nodige kinderopvang te garanderen. De kinderopvanginitiatieven zelf zullen financieel gecompenseerd worden. Daarbij zal de regeling voor het aantal respijtdagen versoepeld worden. Aan Kind & Gezin is dan weer gevraagd de vaccinaties op te schorten tot 5 april.

Regering betaalt energiefactuur

Mensen die door het coronavirus in technische werkloosheid belanden, zullen volgens minister Zuhal Demir een maand lang geen facturen voor water, gas en elektricitiet moeten betalen. De Vlaamse overheid zal die kost op zich nemen. Per 100.000 technisch werklozen gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro.

Wat de lokale besturen betreft, was eerder al gevraagd om bepaalde taksen uit te stellen of op te schorten. De Vlaamse regering zal in ruil ook wat soepelheid aan de dag leggen bij het bekijken van de begrotingen van de steden en gemeenten, zeker als die lokale besturen minder ontvangsten hebben als gevolg van de coronacrisis, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Onderwijs

En wat het onderwijs betreft, blijft de eerdere afspraak onveranderd. De lessen blijven opgeschort, maar scholen bieden opvang aan voor wie die opvang echt nodig heeft. Minister van Onderwijs Ben Weyts dringt er bij de ouders op aan om die opvang enkel te gebruiken «wanneer er geen alternatief mogelijk is».

Minister-president Jan Jambon sloot af met de boodschap dat hij ervan overtuigd is dat de strijd tegen het coronavirus kan gewonnen worden. "We moeten samen de handen in elkaar slaan, figuurlijk dan, om de strijd tegen dit virus te winnen. Ik denk dat we er als gemeenschap versterkt kunnen uitkomen."