«Aandeel verplaatsingen met de fiets gaat bergafwaarts»

«Aandeel verplaatsingen met de fiets gaat bergafwaarts»

Het desbetreffende rapport, dat de periode januari 2017-januari 2018 beslaat, werd begin februari 2019 zelfs al even online gezet, maar werd opnieuw verwijderd. Volgens het kabinet-Weyts waren de cijfers toen nog niet helemaal klaar. Drie maanden later blijft het wachten op de officiële publicatie van het onderzoek, maar het persagentschap Belga kon het rapport intussen inkijken.

Wat zijn de grote lijnen? De auto is en blijft koning in Vlaanderen. Bijna 66% van de verplaatsingen gebeurt met de auto, hetzij als bestuurder (50,7%), hetzij als passagier (15,1%). Tegenover het vorige onderzoek is dat nog een lichte stijging. Het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer blijft status quo op 4,9%. En terwijl het aandeel verplaatsingen te voet stijgt van 12,5 naar 14,8%, daalt het aandeel verplaatsingen met de (elektrische) fiets van 15,5 naar 12,6%.

"Kijk om u heen"

Het is onder meer die daling in het fietsgebruik die bij minister Weyts de wenkbrauwen doet fronsen. Hij plaatst vraagtekens bij de methodologie van het onderzoek. "Kijk gewoon om u heen. We gaan met z'n allen meer fietsen. Dat is onomstotelijk", zegt de N-VA-minister.

Nood aan transparantie

"Vreemd dat de minister dit keer bezwaren heeft tegen de gebruikte methodologie, terwijl die toch dezelfde is als vorige keer, en toen had hij geen bezwaren", reageert de Fietsersbond op de uitlatingen van de minister. Volgens de federatie is er vooral nood aan transparant onderzoek naar het gebruik van de fiets in Vlaanderen: waarom en wanneer halen de Vlamingen hun fiets van stal? Hoe kunnen fietsongevallen voorkomen worden?

Wat de de cijfers betreft, wijst de Fietsersbond erop dat vele onderzoeken uitwijzen dat het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer stijgt. "In steden als Gent en Antwerpen worden meer fietsers geteld. Zou dat betekenen dat er dan misschien in steden meer gefietst wordt en op het platteland wat minder?...", vraagt de bond zich af.