Aandeel laaggeschoolden in Vlaanderen op 20 jaar tijd gehalveerd

Aandeel laaggeschoolden in Vlaanderen op 20 jaar tijd gehalveerd

Het aandeel laaggeschoolden in Vlaanderen is op 20 jaar tijd gehalveerd van 42 procent in 1999 naar 19 procent in 2018. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In dezelfde periode is het aandeel midden- en hooggeschoolden stelselmatig gestegen. In 2018 was 41 procent van de Vlamingen hooggeschoold. Daarmee scoort Vlaanderen een stuk beter dan het EU-gemiddelde van 32 procent. Statistiek Vlaanderen heeft de gegevens uit de Enquête naar de Arbeidskrachten, uitgevoerd door het Belgische statistiekbureau Statbel, onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat vorig jaar 41 procent van de bevolking (tussen 25 en 64 jaar) hooggeschoold was. Dat wil zeggen dat zij een diploma hoger onderwijs hebben behaald. Bij nog eens 40 procent is het hoogst behaalde diploma er een van het secundair onderwijs. Zij zijn middengeschoold.

De resterende groep (19 procent) is laaggeschoold. Zij hebben hoogstens een diploma behaald van de lagere graad van het secundair onderwijs. Opvallend is dat de groep laaggeschoolden in verhouding steeds kleiner wordt. Op twintig jaar tijd is er zelfs sprake van een halvering. In 1999 telde Vlaanderen nog 42 procent laaggeschoolden.

Tegelijk is het aandeel midden- en hooggeschoolden de voorbije 20 jaar systematisch gestegen. Het aandeel hooggeschoolden steeg tussen 1999 en 2018 van 25 procent naar 41 procent, het aandeel middengeschoolden van 32 procent naar 40 procent.

Vrouwen zijn vandaag algemeen genomen hoger opgeleid dan mannen. In 2018 was 45 procent van de Vlaamse vrouwen hooggeschoold tegenover 37 procent van de mannen. In 1999 ging het zowel bij mannen als bij vrouwen nog om 25 procent.

Verder blijkt uit de cijfers dat jonge leeftijdsgroepen hoger geschoold zijn dan de oudere groepen. Bij de personen van 25 tot 34 jaar en bij de personen van 35 tot 44 jaar was in 2018 telkens bijna de helft hooggeschoold. Bij de 45- tot 54-jarigen gaat het om 39 procent, bij de 55- tot 64-jarigen om 30 procent.

Het aandeel hooggeschoolden ligt met 41 procent in Vlaanderen iets hoger dan in Wallonië (37 procent) maar iets lager dan in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, waar het gaat om 48 procent hooggeschoolden.

bron: Belga