"Aandacht voor Nederlands op onze scholen niet minder dan vroeger"

Hoewel Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lesuur Nederlands schrapte uit zijn modellessentabel voor de eerste graad van het secundair onderwijs, vangen de meeste scholen van de koepel dat op door een of meerdere van de vijf uren waarover ze zelf kunnen beslissen, in te zetten. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen maandag op basis van een steekproef bij 372 scholen. Dit schooljaar bracht de katholieke onderwijskoepel het aantal lesuren Nederlands in zijn modellessentabel voor het eerste jaar van het middelbaar onderwijs terug van vijf naar vier voor het nieuwe vak mens & samenleving. Tegelijk adviseerde hij scholen om een of meer bijkomende uren Nederlands te programmeren als dat nodig zou blijken. Toen de beslissing in de zomer van 2018 bekendraakte, kwam daar heel wat kritiek op.

De koepel voerde nu een steekproef uit bij 372 scholen om te zien hoe ze omgaan met die verandering. Wat blijkt: terwijl een derde (32 procent) het op vier uur Nederlands per week houdt, programmeert ongeveer 15 procent van de scholen standaard vijf lesuren en ruim 3 procent standaard zes lesuren. Daartussen zit nog een grote groep van scholen - ongeveer de helft - die hun leerlingen bijkomende (flex)uren Nederlands aanbieden.

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen hangen de keuzes van de scholen onder meer af van de leerlingenprofielen, of ze meer op verdieping of remediëring van andere vakken willen inzetten, of soms ook omdat ze de klemtoon op STEM-richtingen - wetenschappelijke, technologische en wiskundige opleidingen - willen leggen.

Uit de resultaten van de steekproef blijkt volgens de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, dat scholen de grote vrijheid die ze kregen in de nieuwe leerplannen "doordacht benutten". "Uit onze steekproef stellen we vast dat de aandacht voor Nederlands in de lessentabellen van onze scholen niet minder is dan vroeger, maar dat scholen vanuit hun eigen visie en context doordachte keuzes maken die hun leerlingen ten goede komen", zegt hij. "In onze nieuwe leerplannen zetten we bovendien versterkt in op een omvattend taalbeleid in alle vakken."

bron: Belga