Aanbod meerderjarigheid voor meer dan duizend jongeren in 2015

Aanbod meerderjarigheid voor meer dan duizend jongeren in 2015

Vorig jaar maakten in Vlaanderen meer dan duizend jongeren gebruik van voortgezette jeugdhulp. Deze jongeren zijn meerderjarig, maar worden toch nog op één of andere manier ondersteund vanuit diensten die betrokken zijn bij de jeugdhulp, zo is op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het agentschap Jongerenwelzijn vernomen. "Er bestaan momenteel al heel wat mogelijkheden", zegt Peter-Jan Bogaert, woordvoerder bij het agentschap Jongerenwelzijn. "Als de jongere dat zelf aangeeft, kan de minderjarigheid opgetrokken worden tot de leeftijd van 21 jaar en in een aantal specifieke gevallen tot 25 jaar." Daarnaast wijst de woordvoerder erop dat er ook heel wat initiatieven bestaan in zowel de volwassenhulpverlening, zoals begeleid zelfstandig wonen of thuislozenzorg, als bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de OCMW's.

Toch blijkt uit onderzoek dat jongeren die de jeugdhulpverlening verlaten, een zeer kwetsbare doelgroep blijven, die vaak in thuisloosheid en structurele werkloosheid belandt. "De praktijk wijst uit dat er nog meer aandacht voor moet zijn, dat melden voorzieningen ons zelf", zegt Bogaert. "Er is nood aan bijkomende maatregelen, maar het is zeer moeilijk door die leeftijdsgrens van 18 jaar. Hulp verplichten kan enkel als jongeren een misdrijf plegen."

Het agentschap Jongerenwelzijn deed het kabinet van minister Vandeurzen vorig jaar de suggestie een zorgplan op te maken voor jongeren die bijna uit de jeugdhulpverlening moeten vertrekken.

Het kabinet wijst erop dat, net om de continuïteit in hulp te kunnen verzekeren, het decreet Jeugdhulp de mogelijkheid biedt de leeftijd van de minderjarigheid op te trekken.

bron: Belga