Aalsters stadsbestuur ontneemt schepen Ilse Uyttersprot alle bevoegdheden

Aalsters stadsbestuur ontneemt schepen Ilse Uyttersprot alle bevoegdheden

In Aalst heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, Kerkfabrieken en Facility, al haar bevoegdheden te ontnemen. "Er was telkens één schepen die de eigen politieke agenda liet primeren op het algemeen belang", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). De bevoegdheden van Uyttersprot zullen voortaan "collectief door het CBS (college van burgemeester en schepenen) worden uitgeoefend", zegt D'Haese. "Deze maatregel was helaas noodzakelijk. De voorbije maanden hebben de meeste leden van het college zeer goed samenwerkt om het ambitieuze bestuursakkoord op een positieve manier gestalte te geven, maar telkens was er één schepen die de eigen politieke agenda liet primeren op het algemeen belang. We willen niet dat de Aalsterse verenigingen en clubs het slachtoffer worden van de politieke spelletjes en de deloyale houding van mevrouw Uyttersprot."

De beslissing komt er na verdeeldheid over de meerjarenplanning. Eerder lekte uit dat voor het stadspersoneel een scenario op tafel lag met een besparing van 70 miljoen euro of ongeveer 200 personeelsleden minder. "De CBS-beslissing is een gevolg van het gebrek aan vertrouwen dat zich de jongste tijd steeds nadrukkelijker manifesteert tussen de meerderheid in het college enerzijds en één dissidente schepen anderzijds, onder meer door het moedwillig lekken van vertrouwelijke informatie en het opzettelijk verkeerd voorstellen van cijfers en denkpistes", meldt D'Haese.

bron: Belga