9 op de 10 recyclageparkwachters krijgt te maken met agressie

9 op de 10 recyclageparkwachters krijgt te maken met agressie

Bijna 9 op de 10 recyclageparkwachters en afvalophalers kregen het afgelopen jaar met verbale of fysieke agressie te maken, al komt agressie iets minder frequent voor dan twee jaar geleden en krijgen ze ook al eens een compliment. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval. Ze vragen respect voor het werk van afvalophalers en recyclageparkwachters. Voor Interafval-voorzitter Paul Macken zijn deze cijfers onaanvaardbaar. "Deze mensen doen iedere dag, door weer en wind, hun best om andermans huisvuil op te ruimen of in ontvangst te nemen", aldus Macken. "Dat verdient alleen maar respect. Als zij hun job niet kunnen doen, verandert onze omgeving in een stort en valt er niets te recycleren."

Zeker eens per week krijgt een derde van de recyclageparkwachters en afvalophalers te maken met verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren. In 2017 kreeg de helft van de parkwachters nog te maken met verbale agressie.

Fysieke agressie, zoals een duw of een echt handgemeen, komt gelukkig minder vaak voor. Een kwart van de parkwachters meldt dat ze het voorbije jaar te maken kregen met die vorm van agressie, terwijl het in 2017 nog meer dan een op de drie was. Bij de afvalophalers kreeg een vijfde het voorbije jaar te maken met fysieke agressie.

De helft van de parkwachters krijgt zeker elke week een complimentje, en bij de afvalophalers is dat een op de drie. Bijna allemaal krijgen ze zeker een keer per jaar complimenten.

VVSG en Interafval starten vandaag, met de steun van Ovam en Fost Plus, voor de vierde keer de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter.

bron: Belga