75.000 Amerikanen riskeren te sterven aan overdosis of zelfdoding

75.000 Amerikanen riskeren te sterven aan overdosis of zelfdoding

De coronacrisis hakt fel in bij de Amerikanen en kan bestaande problemen en mentale ziektes laten escaleren door de toenemende werkloosheid en isolatie. Vooral de huidige onzekerheid door gebrek aan een einddatum van de pandemie valt velen zwaar. Well Being Trust baseerde de cijfers op data van voorgaande jaren en legt de vergelijking met de economische crisis van de Grote Recessie die plaatsvond tussen 2007 en 2009. Ze roepen autoriteiten op lokaal -, staats- en federaal niveau op om in te zetten op een betere mentale gezondheidszorg, zodat het niet zover komt.

Werkloosheid

Tijdens de kredietcrisis van de Grote Recessie ging het aantal overdosissen door alcohol of drugs en de hoeveelheid zelfdodingen in de Verenigde Staten sterk de hoogte in. Veel had te maken met de werkloosheid die toen in twee jaar tijd steeg van 4,6% in 2007 naar 10% in 2009. Die omstandigheden zetten nog meer druk op Amerikanen die het al moeilijk hadden en was voor velen de druppel. In 2010 daalde het cijfer opnieuw tot 3,5%, maar ondertussen is het sterker toegenomen dan ooit. De economische adviseur van het Witte Huis, Kevin Hassett, schat dat de werkloosheidsgraad in april dit jaar 16% bedroeg en inmiddels misschien al 20%.

Creatieve oplossingen

Well Being Trust wil dat er te alle tijden genoeg banen zijn, zodat Amerikanen ook na een ontslag snel weer aan de slag kunnen en is voorstander van creatieve oplossingen. De coronacrisis creëert immers ook nieuwe jobmogelijkheden, zoals contact tracer of werk in de gezondheidszorg. Ze zien daarin een kans om de zwaarst getroffen werklozen opnieuw tewerk te stellen. Zo kan het tekort aan mentale gezondheidswerkers opgevangen worden en zelf dienstverlening uitoefenen is bovendien een krachtig medicijn tegen depressieve gedachten. Ze willen ook creatief omspringen met technologie, maar denken dat enkel een virtuele gemeenschap niet zal volstaan om de problemen van isolatie en eenzaamheid aan te pakken.

Wie nood heeft aan een gesprek kan terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of bij de zelfmoordlijn op 1813.