63 procent van kademuren in Mechelen heeft dringend herstel nodig

Voor bijna twee derde van alle private kademuren in de Mechelse binnenstad wordt dringend herstel aangeraden. Dat blijkt uit de inspectie die De Vlaamse Waterweg nv eind maart liet uitvoeren. De stad Mechelen organiseert infomomenten voor de betrokken eigenaars en start in het najaar een participatietraject. Eind maart werden alle kademuren van de Dijle in de Mechelse binnenstad geïnspecteerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. In totaal zijn daarbij 94 private percelen en ongeveer 400 eigenaars betrokken. Van elk perceel werd een rapport opgesteld dat de betrokken eigenaars begin mei ontvingen. Tijdens een algemene adviesavond dinsdagavond werden de algemene resultaten en adviezen toegelicht aan de betrokken eigenaars.

Elk rapport bevat info over de plantengroei, de staat van het materiaal en de voegen, de aanwezigheid en staat van eventuele scheuren en vervormingen die in de kademuren aanwezig zijn. Vooral de zone rond de waterlijn is beschreven, daar komt de meeste schade voor.

Van de 94 bestudeerde private percelen kreeg 11 procent een goede beoordeling en 26 procent een aanvaardbare beoordeling. Bijna de helft (49 procent) kreeg een slechte beoordeling en bij 14 procent van de panden was de situatie zeer slecht en kritiek. Dat wil zeggen dat de structuur van de kademuur in het gedrang komt.

Afhankelijk van hun rapport zullen eigenaars kleine of grote werken moeten uitvoeren. In vele gevallen zal de muur eerst schoongemaakt moeten worden en verdwenen stenen en voegen opgevuld moeten worden. Bij grote gaten in de kademuur zijn bijkomende stabiliteitsstudies en grote herstellingswerken nodig. Eigenaars kunnen individueel of via workshops uitleg krijgen over de nodige herstellingen en onderhoud.

Een belangrijke partner is De Vlaamse Waterweg nv, die beheerder is van de helft van de kademuren in Mechelen en momenteel werkt aan een plan van aanpak om de nodige herstellingen uit te voeren.

bron: Belga