5G: grote strategische waarde, maar het blijft wachten op nieuwe federale regering

5G: grote strategische waarde, maar het blijft wachten op nieuwe federale regering

Brussels minister-president Rudi Vervoort is zich bewust van de strategische waarde van de ontplooiing van het 5G-netwerk, maar wijst erop dat de nieuwe technologie voor onrust zorgt bij de bevolking. Dat verklaarde hij vanmiddag op een vraag om uitleg van Bianca Debaets (CD&V). Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) waarschuwt dan weer dat zelfs voorlopige 5G-licenties - een voorstel van het BIPT - aan de Brusselse milieunormen moeten voldoen. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) stelde vrijdag voor de introductie van de nieuwe 5G-technologie voor om, in afwachting van een politiek akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten, voorlopige gebruiksrechten toe te kennen. Het hoopt zo de potentiële achterstand in uitrol van 5G te kunnen indijken. De telecomoperatoren reageerden verdeeld op het voorstel. Orange is geen voorstander van een "haastige" toewijzing van nationale en tijdelijke licenties. Proximus en Telenet zijn wel positief over het initiatief.

Brussels mnister Maron wilde geen inhoudelijke reactie geven op het BIPT-voorstel maar "die tijdelijke licenties verlossen de bedrijven niet van het respect van de gewestelijke milieunormen. Van onze kant moeten we klaar zijn. Het is dus belangrijk dat er overleg is tussen de federale overheid en de gewesten over de operationele aspecten."

Van zijn kant wees minister-president Vervoort er in de commissie voor Algemene Zaken van het Brussels Parlement op dat de toekenning van de licenties is opgeschort tot er een akkoord is tussen de federale regering en de deelstaten. Maar voor dergelijk akkoord is een volwaardige federale regering nodig.

Rudi Vervoort kreeg ook vragen over het pilootproject op de luchthaven van Zaventem, waar een privaat 5G-netwerk ontwikkeld wordt. Er is nog geen contact geweest tussen de luchthaven en de Brusselse administratie. "Maar het is duidelijk dat, eens er een akkoord is over de normen, er testzones in Brussel moeten worden opgezet waar onze universiteiten en bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling kunnen doen."

bron: Belga