5.000 jaar oude stad opgegraven in Israël

5.000 jaar oude stad opgegraven in Israël

Archeologen hebben de restanten in het noorden van het land ontdekt. In En Ensur, zoals het nu bekendstaat, leefden tijdens de hoogtijdagen in de vroege bronstijd mogelijk zo'n 6.000 mensen.

Grootste opgraving van het land

De plek werd opgegraven vanwege wegwerkzaamheden en ligt halverwege tussen Tel Aviv en Haifa. De archeologen ontdekten tevens dat de stad is gebouwd op de restanten van een nog oudere nederzetting van 2.000 jaar eerder.

Met 4 hectare is het de grootste opgraving die in Israël is gedaan. Naar verwachting is daarmee slechts 10% van de stad blootgelegd, zegt Yitzhak Paz, een van de betrokken archeologen tegen de krant Haaretz.

Huizen, straten en steegjes

De opgravingen legden onder meer huizen, publieke ruimten, straten en steegjes bloot. Op de locatie zijn ook meer dan 4 miljoen archeologische deeltjes gevonden, waaronder beeldjes van mensen en dieren, pottenscherven en verschillende soorten gereedschap.

Of En Ensur ooit wordt opengesteld voor het publiek is overigens maar de vraag. De opgraving zal vermoedelijk weer onder de grond verdwijnen, omdat op de locatie een verkeersknooppunt gepland staat.

Bron: Metro Nederland