"37 procent Belgen hadden al voor de lockdown psychologische problemen"

"37 procent Belgen hadden al voor de lockdown psychologische problemen"

Zo'n 26 procent van de ondervraagden stelde zich de laatste vier weken meestal of altijd moe te hebben gevoeld zonder dat daar reden was. Ongeveer 23 procent was zenuwachtig en voor 10 procent "kostte alles moeite". Negen procent voelde zich neerslachtig en acht procent waardeloos. Eén op de zeven ondervraagden was (zeer) ontevreden over zijn of haar leven. De bevraging leerde ook dat het hebben van sociale relaties met kinderen, partner en beste vriend(en) en het feit dat de kinderen en partner gezond zijn het meest bijdraagt tot ons mentaal welzijn.

Investeringen in psychisch welzijn

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, wil meer investeringen in psychisch welzijn. "Onze gezondheidszorg werkt perfect voor lichamelijke klachten, maar voor psychische problemen hapert het en dat laat zich op termijn ook op economisch vlak voelen", aldus Lowet. De sleutel om een tweede coronagolf psychologisch door te komen ligt in ons gedrag.

Controle

"Als we het gevoel hebben dat we zelf geen controle hebben over de situatie steken we ons in een slachtofferrol en dat is een risicofactor voor psychische problemen. Het kan ook helpen om spaarzaam om te springen met het nieuws. Consulteer enkel betrouwbare bronnen en houd het bij enkele vaste momenten."