3.250 gebruikers met een handicap vertegenwoordigd in procedure bij Raad van State

3.250 gebruikers met een handicap vertegenwoordigd in procedure bij Raad van State

De procedure bij de Raad van State tegen het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap wordt finaal gesteund door 27 partijen. In totaal vertegenwoordigen die 27 partijen 3.250 personen met een handicap. "Geen protest in de marge dus, maar een duidelijk signaal", zeggen de initiatiefnemers. "Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) moet hier naar luisteren. Hij kan dit niet zomaar naast zich neerleggen", klinkt het nog. Enkele maanden geleden trokken drie voorzieningen (Vesta vzw uit Sint-Niklaas, Den Dries vzw uit Evergem en Begeleid Wonen Pajottenland uit Ternat), een persoon met een handicap en een gebruikersraad (Vesta) naar de Raad van State tegen het nieuwe financieringssysteem in de sector van personen met een handicap.

Dat nieuwe systeem zorgt er voor dat de personen met een handicap voortaan zelf een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun zorg en ondersteuning kunnen aansturen. Maar de hoogte van dat budget wordt voorlopig nog mee bepaald door de huidige ondersteuning die ze in een voorziening krijgen. En omdat er tussen de voorzieningen historisch gegroeide verschillen zijn, kunnen er ook (grote) verschillen zijn tussen personen met een gelijkaardige handicap en ondersteuningsnood.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al een taskforce aan het werk gezet om te komen tot een correctere financiering. Die taskforce wil tegen 30 juni met een voorstel komen. Maar daarmee nemen bepaalde voorzieningen geen genoegen. "Het fundament van het protest is de grote ongelijkheid tussen gebruikers van verschillende zorgaanbieders en ook tussen zorgaanbieders onderling. Die ongelijkheid bestaat dus al lang, maar is in het nieuwe zorglandschap een nog grotere hindernis dan voorheen", klinkt het.

Om de druk op Vandeurzen en de taskforce te verhogen, werd een oproep gedaan bij gebruikers en zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij de procedure. Dat kon nog tot vorige week. Uiteindelijk is de teller op 27 partijen beland. Het gaat om 2 gebruikers, 1 ouder, 3 werknemersvertegenwoordigers en 21 vergunde zorgaanbieders.

"In totaal vertegenwoordigen we 3.250 cliënten. Geen protest in de marge dus, maar een duidelijk signaal. Ook niet enkel een signaal van zorgaanbieders die te weinig middelen hebben. Er zijn er enkele die zelfs middelen zouden moeten afgeven, maar die mee strijden voor rechtvaardigheid en solidariteit", luidt het bij Vesta.

bron: Belga