230 bedrijven engageren zich voor circulair bouwen

230 bedrijven engageren zich voor circulair bouwen

Op Batibouw hebben Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) en Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de 'Green Deal Circulair Bouwen' getekend. Daarbij zullen 230 private en publieke bouwheren, architecten, aannemers, materiaalproducenten, onderzoekers en faciliterende organisaties zich engageren om minstens 1 proefproject rond de principes van circulair bouwen uit te voeren. In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd. "Green Deals, vrijwillige engagementen tussen partners en de Vlaamse overheid, hebben intussen bewezen krachtige instrumenten te zijn", aldus minister Koen Van den Heuvel. "Deze Green Deal bewijst dat de bouwsector en zijn stakeholders meer dan ooit hun grote milieu- en klimaatimpact beseffen." Volgens de minister bevestigt de deal "het geloof in het grote potentieel van samenwerking om te komen tot duurzaam design- en materialengebruik".

De deelnemers aan de deal starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking worden uitgetest. Een onderzoeksgroep brengt de juridische, economische en andere drempels in kaart. Eerst zullen sloopprojecten van nabij worden opgevolgd, waarbij specifieke experimenten worden toegepast. Vanaf 2021 verschuift de focus dan naar de bouw van nieuwe gebouwen volgens de principes van circulair bouwen.

Het Vlaams klimaatplan bepaalt dat de koolstofvoetafdruk met 35 procent moet dalen tegen 2030 en met 90 procent tegen 2050. "Willen we deze doelen behalen, dan moeten we dringend investeren in de circulaire economie, en meer specifiek in circulair bouwen", klinkt het in een persbericht van OVAM en Vlaanderen Circulair.

Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de CO2-voetafdruk rechtstreeks is gelinkt aan de manier waarop we met afval, materialen en grondstoffen omgaan, klinkt het nog. De circulaire economie zou oplossingen aanbieden om de impact te verlagen. Concreet voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

"Deze materialentransitie is minstens even belangrijk als de energietransitie. Ze draagt minstens evenveel bij aan wat vandaag onze grootste uitdaging is: de strijd tegen de klimaatopwarming", aldus nog Van den Heuvel.

bron: Belga