22 transmigranten onderschept bij grootschalige politieactie in regio Leuven

22 transmigranten onderschept bij grootschalige politieactie in regio Leuven

Bij een grootschalige politieactie in het arrondissement Leuven zijn de voorbije nacht 22 transmigranten onderschept. Dat meldt de persdienst van de federale politie. In een eerste fase werden 19 transmigranten onderschept die zich schuilhielden onder een brug nabij de parking in Walshoutem. Later werden op de parking in Honsem nog 3 personen uit een vrachtwagen met bestemming Verenigd Koninkrijk gehaald. Allemaal hadden ze de Eritrese nationaliteit, en de meesten verklaarden minderjarig te zijn. De transmigranten werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij. "Ook het arrondissement Leuven blijft niet gespaard van mensensmokkelaars die transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk proberen te krijgen", zegt de federale politie. "Groepjes transmigranten komen vanuit Brussel met de trein naar Leuven en verspreiden zich van daaruit naar de verschillende snelwegparkings in de omgeving. Afgelopen nacht voerden verschillende diensten van de federale en lokale politie daarom een controleactie die zich concentreerde op de as Landen-Boutersem."

De actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundienst van de Federale Politie in Leuven en de politiezone Getevallei. Daarnaast werkten ook collega's van 5 lokale politiezones (PZ Leuven, PZ Lubbeek, PZ Hageland, PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en PZ Demerdal) en verschillende diensten van de federale politie (de wegpolitie van Brabant, de directie Openbare Veiligheid, de interventiekorpsen van Limburg en Leuven, de federale gerechtelijke politie van Leuven, het technisch steunteam van de scheepvaartpolitie, de dienst Luchtsteun en de Hondensteun) mee aan de actie.

Doel van de actie was enerzijds om de beeldvorming van de transmigratiestromen te verbeteren en zo mogelijke smokkelnetwerken in kaart te brengen, en anderzijds om op te treden tegen de overlast die sommige transmigranten veroorzaken op hun traject tussen station en parking en hen te ontraden de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

bron: Belga