16 beelden die je doen nadenken over je leven

16 beelden die je doen nadenken over je leven

Ze zeggen dat een foto meer zegt dan duizend woorden. In dit geval zou dat wel eens juist kunnen zijn. Een afbeelding kan de essentie van iets krachtiger omvatten dan eender welke schrijver of dichter dat kan. Een beeld is simpel: het is daar voor je, helemaal ongefilterd. Woorden kunnen verdwalen in vertalingen of wanneer ze uit de context worden gehaald. Hun betekenis kan verward worden of verkeerd geïnterpreteerd. Foto's zijn niet alleen een mix van kleuren op papier. Ze roepen rauwe emoties in ons op.

Er zijn een hele reeks voorbeelden die het belang van beelden onderstrepen. Volgens het Pew Research Center is een internetgebruiker 7.4 keer meer geneigd om op iets te klikken als er een afbeelding aan bevestigd is. Branding en marketing experten gebruiken zorgvuldig kleuren en beelden om ons te overtuigen bepaalde producten te kopen. Maar waarom worden we zo aangetrokken door foto's? Hoe kan het dat ze zoveel macht over ons bezitten?

Volgens psychologen helpen beelden om vier belangrijke stimulansen over te brengen: verwachtingen, emotie, motivatie en cultuur. Alle vier zijn van groot belang in het dagelijkse leven en bepalen mee de identiteit van een persoon. Afbeeldingen ontlokken ook projecties van de waarnemer. Als je een foto van een jongen met een hond aan tien mensen laat zien, zal dat beeld waarschijnlijk iets anders betekenen voor elke persoon.

Misschien heeft iemand zijn hond onlangs verloren, of had een ander een slechte ervaring met een hond in zijn jeugd. Wat ook het geval is, ieders reactie op het beeld wordt enigszins veroorzaakt door eerdere ervaringen en meningen. Hun subjectiviteit zal de bovenhand nemen en  bepalen welke emoties ze voelen wanneer ze met een beeld geconfronteerd worden.

Foto's zijn krachtige verbindingen naar iets dat groter is dan jezelf en ze zijn visuele representaties van je innerlijke verlangens en angsten. Geen enkele verzameling woorden kan zich meten met de impact van een bepaald beeld. Iets zien, of het nu een gruwelijk beeld van oorlog is of een inspirerend beeld, maakt het meteen echt. Beelden zijn voor iedereen op persoonlijk niveau herkenbaar.

Andy Warhol zei ooit dat hij alleen maar naar foto's keek en nooit las. Waarom ook niet? Foto's zijn prachtig complex in hun eenvoud en kunnen met één beeld een heel verhaal vertellen. Zoals Ghandi zei: "Er is een reden dat je twee ogen hebt en maar één mond."