1.500 Vlaamse studenten krijgen leefloon

1.500 Vlaamse studenten krijgen leefloon

Vlaanderen helpt sommige studenten al financieel met studietoelagen, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen die jongeren ook recht hebben op een leefloon. Het aantal kandidaten voor die ondersteuning lag vorig jaar op ongeveer 1.500, waarvan iets meer dan 1.000 in het hoger onderwijs studeerden.

"Het is belangrijk dat die jongeren op deze manier toch een diploma kunnen verwerven", aldus het Vlaams parlementslid. "Een diploma biedt immers veel meer kansen voor de toekomst."

Onderwijsminister Crevits laat onderzoeken of het mogelijk is om studenten met een leefloon die er recht op hebben automatisch een school- of studietoelage toe te kennen. Op die manier kan vermeden worden dat sommige jongeren hun steun mislopen.