"10.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen in Europa"

"10.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen in Europa"

10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die zonder hun familie vanuit conflictgebieden naar Europa zijn gekomen, zijn verdwenen. Dat zegt Missing Children Europe, de Europese koepelorganisatie die ijvert voor het welzijn van vermiste of seksueel misbruikte kinderen. De koepel lanceert daarom de campagne "Mention the Unmentioned", om de verdwenen kinderen onder de aandacht te brengen. Volgens Missing Children Europe doen de bevoegde Europese instanties onvoldoende om minderjarige vluchtelingen te begeleiden en ze te informeren over hun rechten. Het gaat dan vooral om kinderen die worden opgevangen in vluchtelingenkampen, zoals in Griekenland. "De autoriteiten doen te weinig moeite om de omstandigheden in vluchtelingenkampen te verbeteren. Met als resultaat dat veel kinderen geen betere oplossing zien dan uit hun kamp te 'verdwijnen' en alleen verder te gaan", zegt Delphine Moralis, secretaris-generaal bij de koepelorganisatie.

Het cijfer van 10.000 "verdwenen" minderjarigen, haalde Missing Children Europe bij Europol. "Maar allicht ligt dat cijfer in realiteit nog hoger", klink het. Problematisch, want "eens ze verdwenen zijn, wordt het quasi onmogelijk hen nog op te sporen", aldus Moralis.

Met de sensibiliseringscampagne "Mention the Unmentioned" hoopt Missing Children Europe de problematiek hoger op de politieke agenda te plaatsen. Bedoeling is dat mensen de campagne via Facebook delen, en daarbij de bevoegde minister - bij ons dus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken - vermelden. "Dit zal een directe impact hebben op zijn kabinet en hem dwingen om specifieke maatregelen te treffen", hoopt Moralis.

De campagne komt er net voor de informele EU-ministerraad voor Justitie en Binnenlandse Zaken, op 26 en 27 januari in Malta, waar ook Theo Francken bij zal zijn. Op de agenda staat een evaluatie van het huidige Europese asiel- en migratiebeleid.

bron: Belga