1 september - "Opleiding en beroep leraar moeten aantrekkelijker"

1 september - "Opleiding en beroep leraar moeten aantrekkelijker"

Volgens Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits zullen de hervorming van de lerarenopleiding en het aantrekkelijker maken van de loopbaan een tekort aan leerkrachten vermijden. Dat zegt ze in aanloop naar de eerste schooldag. Bij de start van het komende academiejaar zullen de aspirant-leerkrachten voor de eerste keer een instapproef moeten afleggen. Die wordt dit jaar nog afgenomen na de inschrijving, met het oog op evaluatie van het systeem, maar volgend jaar gebeurt dat ervoor. De verplichte, maar niet-bindende, toets moet de opleiding versterken.

"De bedoeling is allerminst om mensen af te schrikken", zegt Hilde Crevits. "We willen hen enkel wijzen op de competenties die nodig zijn om leerkracht te worden en hen de kans geven die bij te spijkeren. Het moet een wake-up call zijn."

Crevits verwacht dat het aantal studenten zal stijgen, ook omdat het in de toekomst mogelijk zal worden te kiezen voor een educatieve master. "Zo zal iemand die naar de universiteit gaat op 18 kunnen kiezen om leraar secundair onderwijs te worden, nu beslis je dat pas na je studie. Op die manier kunnen klassenraden in het middelbaar aanraden om leerkracht te worden, wat de instroom ten goede zal komen."

De minister werkt ook aan de aantrekkelijkheid van het beroep. "Grootste pijnpunt is de begeleiding van jonge starters, dat moet beter. Daarnaast is er een groep die afhaakt omdat ze te traag een vaste job vinden. Dat kan worden opgelost als scholen samenwerken in een groter schoolbestuur, zodat ze een poule van leerkrachten kunnen aanwerven die eerst vervangingen opdoet en dan toegroeit naar een vaste job."

Ook de vaste benoeming blijft voor Crevits een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van de job, ook al ligt die onder vuur door Open Vld en sommige N-VA'ers. "De collega's in de regering zijn het eens over de vaste benoeming", aldus de minister. "We hebben deze legislatuur overigens al gezorgd dat leerkrachten sneller in het jaar vast benoemd worden."

bron: Belga