Samen staan we sterker

Samen staan we sterker

doet, dan heeft dat heel wat impact.

Zo heeft IKEA sinds het begin van de coronacrisis ziekenhuizen, rusthuizen en opvangcentra voor daklozen en vluchtelingen geholpen. Een aantal cijfers.

? 30.000 mensen geholpen

Een grootvader, in een ziekenhuis ergens in de buurt van Mons, was omwille van corona volledig geïsoleerd van zijn familie, er was geen enkel contact mogelijk. Omdat IKEA het ziekenhuis financiële steun voor tablets schonk, werd het contact hersteld en kon opa terug met zijn familie communiceren.

Fabrice (fictieve naam), een dakloze die door de coronacrisis nergens nog onderdak vond, kon uiteindelijk toch nog terecht in een opvangcentrum. IKEA had de instelling matrassen geschonken, waardoor er extra plaatsen gecreëerd werden. Dit zijn maar twee van de talloze kwetsbare mensen die de voorbije periode door het Zweedse bedrijf geholpen werden.

? 75.000 producten geschonken

Toen de crisis de zorgsector trof, was snel handelen en creatief zijn met de middelen die we hadden belangrijk. Daarom bevoorraadden de zeepleveranciers van IKEA de ziekenhuizen ineens met hydroalcoholische gel en werd het voedsel van onze restaurants geschonken aan voedselbanken. Daarnaast werden onze matrassen gebruikt om een hotel in Brussel om te vormen tot een tijdelijk opvangcentrum voor 400 dakloze Brusselaars. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke oplossingen!

45 organisaties gesteund

Uiteindelijk hebben 45 Belgische ngo's en lokale overheden van het engagement en de steun van het merk gebruikgemaakt om het dagelijkse leven van mensen in nood te verbeteren. Een actie die uiteraard niet mogelijk was geweest zonder de hulp van de medewerkers van IKEA. Die hebben gedurende al die tijd vrijwillig alle paketten klaargemaakt voor verzending in heel België.