Nieuwe campagne ‘#ittakestwo' zet belang revalidatiezorg in de kijker

Nieuwe campagne ‘#ittakestwo' zet belang revalidatiezorg in de kijker

In ontwikkelingslanden is die vaak nog beperkt en dat bemoeilijkt niet enkel hun mobiliteit, maar het heeft ook een invloed op het sociaal en professioneel leven van de mensen met een handicap.

Ongeveer 1 miljard mensen leven met een beperking. In ontwikkelingslanden is de revalidatiezorg vaak ontoereikend, waardoor meer dan de helft van de mensen met een handicap in die landen niet de nodige hulp krijgt. Met de campagne ‘#ittakestwo' wil Handicap International de toegang tot revalidatiezorg onder de aandacht brengen. Gepaste revalidatiezorg laat kwetsbare mensen toe om beter te functioneren. Hun autonomie stijgt, wat ook geldt voor hun kansen op de arbeidsmarkt, met een hogere tewerkstelling, minder andere ziektekosten en psychologische problemen tot gevolg. “Als personen met een beperking geen toegang hebben tot revalidatiezorg, zullen velen niet naar school kunnen gaan, geen werk vinden en niet actief deelnemen aan het gemeenschapsleven”, aldus Catalina Devandas-Aguilar, Speciaal Rapporteur bij de VN voor de rechten van personen met een handicap. “Zij zullen hun potentieel niet ten volle kunnen realiseren.”

Met twee sta je sterker

In 2020 zal Handicap International revalidatieprojecten leiden in 36 landen. Daarin focust het zich op fysieke en functionele revalidatie en de opleiding van lokale gezondheidsmedewerkers. De organisatie probeert ook om de lokale overheden en andere ngo's samen te brengen met de gemeenschap om zo de zorgverlening te verbeteren. In noodsituaties richt het tijdelijke productiefaciliteiten op voor bijvoorbeeld protheses. Handicap International stelt ook samen met de lokale overheid een beleid op en bekijkt welke technologische innovaties, zoals 3D-printers, de revalidatiezorg kunnen verbeteren.

De campagne van de internationale ngo hamert op het belang van revalidatiezorg om mensen toe te laten hun autonomie terug te winnen. Daarnaast wil Handicap International benadrukken dat het de projecten enkel kan uitvoeren en verbeteren dankzij de hulp van de mensen. ‘#ittakestwo' is ook een verwijzing naar hoe mensen met een handicap hun levenskwaliteit zien verbeteren als ze ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden, andere mensen met een beperking, hun werkgever of experts van Handicap