Kwart wereldbevolking is besmet met slapende tbc-bacteriën

Kwart wereldbevolking is besmet met slapende tbc-bacteriën

Maar liefst een kwart van de wereldbevolking is besmet met slapende tuberculosebacteriën. Jaarlijks ontwikkelen die bacteriën zich bij 10 miljoen mensen tot een actieve ziekte; waarvan 1,5 miljoen mensen uiteindelijk het leven lieten. Dat zijn 3 dodelijke slachtoffers per minuut. Met de slogan ‘Wij volgen tuberculose op de voet wil Damiaanactie de Belg sensibiliseren over deze gevaarlijke ziekte.

Een weg vol obstakels

Tbc is een bacteriële infectieziekte die voornamelijk de longen aantast, maar ook kan optreden in andere lichaamsdelen. De symptomen zijn langdurig hoesten (gedurende langer dan twee weken), koorts, pijn in de borst en vermoeidheid en kunnen uiteindelijk leiden tot een levenslang beschadigde longcapaciteit. Zonder, of bij laattijdige behandeling, leidt de ziekte heel vaak tot de dood. Besmetting gebeurt door het inademen van de bacteriën die vrijkomen wanneer een besmet persoon ademt, hoest of niest. Tbc komt voornamelijk voor in Azië en in Sub-Sahara-Afrika, maar ook in België zijn momenteel ongeveer 1.000 mensen besmet.

Wie besmet raakt met tuberculose is niet verloren, want 85% van de getroffen mensen geneest met behandeling. Die is wel niet gering: een mix van verschillende geneesmiddelen moet 6 maanden lang ingenomen worden.

De weg naar genezing ligt dikwijls bezaaid met obstakels, zeker in ontwikkelingslanden. De toegang tot medische hulp en tot een correcte en doeltreffende behandeling is vaak beperkt.

Stigma

Maar ook bij de patiënt zelf loopt het soms al fout. De symptomen goed kunnen herkennen en op tijd de stap zetten om medische hulp te zoeken, is cruciaal. Dat wordt onder andere bemoeilijkt omdat er aan de ziekte nog steeds een stigma kleeft. Damiaanactie wil mensen dan ook zoveel mogelijk sensibiliseren en informeren, maar helpt tegelijkertijd bij het actief opsporen van patiënten, de medische behandeling, de opleiding van gezondheidspersoneel en het onderzoek naar de ziekte. Wanneer een patiënt succesvol behandeld is stopt de hulp nog niet: wie genezen is, moet ook zijn plaats in de maatschappij weer vinden.

Ook sociaaleconomische hulp zit in het takenpakket van de Belgische medische ontwikkelings-ngo. Damiaanactie is vooral gekend van de strijd tegen lepra, maar helpt procentueel meer patiënten met tuberculose.

Je kan een steentje bijdragen aan de bestrijding van deze dodelijke ziekte door online een gift te doen of een paar lentesokken te kopen op de webshop. Tijdens de week van Wereldtuberculosedag (van 23-31 maart) zijn de verzendkosten bovendien gratis. Alle info vind je op www.damiaanactie.be