‘Business as usual' geen optie in het post-coronatijdperk

‘Business as usual' geen optie in het post-coronatijdperk

Het afgelopen jaar is er al heel veel gedacht en geschreven over een economische relance post-corona. Voorop de ‘Green Deal' van Europa. Sommigen pleiten dan weer voor ‘koopwoede' om de economie terug te lanceren. Maar is het stimuleren van consumptie, ‘business as usual' wel een goede keuze?

Het economisch systeem put onze planeet uit, doet de ongelijkheid ontsporen, warmt het klimaat op, zorgt voor eindeloze afvalstromen, vernielt de natuur en uiteindelijk het leven zelf. Inmiddels bezitten de 28 rijkste mensen evenveel rijkdom als de armste helft van de hele wereld, en verbruiken we met zijn allen alsmaar meer grondstoffen en energie.

Tevreden met minder

Ons kapitalistisch systeem is gebaseerd op groei, en zoekt steeds opnieuw manieren om snel winst te maken. Die ingebakken drang naar groei zet echter onvermijdelijk onze eindige planeet onder druk. Er is genoeg op deze planeet voor iedereen, op voorwaarde dat we beter en fair delen en herverdelen. Daarvoor moeten we de samenleving anders organiseren. Een nieuwe visie op de maatschappij en de manier waarop we voorzien in onze behoeften dringt zich dan ook op.

Wereldwijd zijn meer en meer mensen zich daarvan bewust, en nemen talloze initiatieven, van plukboerderijen tot deelsystemen en sociale kruideniers. Mensen komen op straat, denk maar aan de klimaatmarsen en nieuwe bewegingen die zich verzetten tegen ongelijkheid zoals Black Lives Matter, MeToo...

Landen als Nieuw-Zeeland, IJsland en de regio's Schotland en Wales zetten ‘welzijn verhogen' centraal in hun beleid, en stappen af van het groeimodel. Verschillende steden en nu ook de regio Brussel sloten zich aan bij die strekking, die zich laat inspireren door de filosofie van inheemse volkeren die erg gehecht zijn aan het evenwicht en harmonie met de natuur.

Goede voorbeeld geven

En er is veel mogelijk als we cynisme durven afwijzen. Wetenschappers stelden vast dat wanneer 25% van de bevolking zich in een bepaalde trend inschakelt, de hele samenleving in die richting opschuift. Het debat over onze gezamenlijke toekomst begint thuis, in je dorp, regio en land. Sluit je je aan bij de groeiende groep mensen die bouwen aan de terugkeer van de hoop, en doe mee aan de ‘25%-revolutie voor een eerlijke en duurzame wereld', na corona.   Meer lezen? https://broederlijkdelen.be/nl/over-ons/systeemverandering