Beste politici, nu graag uw aandacht voor voedsel

Beste politici, nu graag uw aandacht voor voedsel

De eerste vijf jaar in het leven van een kind zijn cruciaal. Het lichaam is in volle ontwikkeling en gezonde voeding is onontbeerlijk voor dit groeiproces. Als je niet genoeg eet, wordt je groei afgeremd, maar ook je hersenen lopen schade op. Dit kan levenslange gevolgen hebben voor je kansen op school en de arbeidsmarkt. 200 miljoen jonge kinderen wereldwijd verkeren vandaag in deze situatie.

Belangrijke doodsoorzaak

Voor schoolgaande kinderen, maar ook voor volwassenen overal ter wereld is gezond en gevarieerd eten cruciaal om zich te concentreren, een actief leven te leiden en gelukkig te zijn. Dieetgerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers zijn vandaag wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak en leggen een enorme druk op de gezondheidszorg. Eén op negen lijdt honger, dat is zo'n 821 miljoen mensen. En niet alleen ver van hier. Ook in België klopten in 2018 bijna 160.000 mensen aan bij de voedselbanken.

Toch werd in de afgelopen verkiezingscampagne met geen woord gerept over deze basisbehoefte. Plannen om de kwaliteit en de beschikbaarheid van gezond voedsel voor iedereen te verbeteren bleven uit. Nu de verkiezingsstrijd gestreden is, wijst Broederlijk Delen, een organisatie die van bij zijn ontstaan de focust legt op gezonde voeding voor iedereen, de regeringsonderhandelaars op hun verantwoordelijkheid.

De organisatie vraagt Vlaamse politici een duurzame, agro-ecologische landbouw te realiseren. Op federaal niveau moeten er voldoende middelen ingezet worden voor ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder voor programma's die bijdragen aan een duurzame landbouw en voedselzekerheid. Ook op Europees niveau kunnen politici hun steentje bijdragen. Hun beleid mag op geen enkele manier de voedselvoorziening van andere landen ondermijnen. Hopelijk kunnen we Wereldhongerdag dan binnenkort van de kalender schrappen.

www.broederlijkdelen.be/recht-op-voedsel