Belgische ambassadeurs promoten in 2021 Duurzame Ontwikkeling

Belgische ambassadeurs promoten in 2021 Duurzame Ontwikkeling

De nationale insteek van een mondiale agenda

8 organisaties – #DiasporaVote!, Act4change, Louvrange Broadcast, Netwerk Duurzame Mobiliteit, We're Smart World, Technopolis Play4Peace  en Synergrid en de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders - ondernemen als  ‘SDG Voice 2021' acties voor de SDG's. De 17 SDG's van de VN Agenda 2030 zijn een wereldwijd actieplan om onder meer armoede uit de wereld te helpen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. “Om tegen 2030 de SDG's waar te maken,  zijn de initiatieven van de SDG Voices onmisbaar. Ze informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen én zetten burgers en andere organisaties aan tot actie”, onderstreept minister Zakia Khattabi. Deze campagne moet organisaties doen inzien dat ze hun inspanningen rond duurzaamheid kunnen verbeteren door de SDG's te integreren in hun strategie en hun algemene werking..

Een grote SDG-familie

Om de SDG's waar te maken, moet iedereen zich engageren. Dat gebeurt niet zonder de nodige informatie, bewustwording en goede voorbeelden. “Zeker nu de pandemie de pijnpunten van onze maatschappij blootlegt zijn duurzame initiatieven eens te meer belangrijk.”, legt Dieter Vander Beke, directeur van het FIDO uit . Uitzonderlijk is dan ook besloten om de SDG Voices van 2020 - Haven van Antwerpen, Stad Harelbeke, Diogène, Union Wallonne des Entreprises, SDSN, Royal Belgian Football Association en Steunpunt tot bestrijding van armoede - aangesteld te houden tot april 2021. Meer over de acties van de SDG Voices vind je op https://sdgs.be/nl/sdg-voices