Zet het in je agenda! Opera De Munt houdt voor eerst in 10 jaar kostuumverkoop

Zet het in je agenda! Opera De Munt houdt voor eerst in 10 jaar kostuumverkoop
Belga / B. Fahy

Elk stuk decor, kleding of schoeisel dat wordt gedragen tijdens de operavoorstelling is persoonlijk door de handen gegaan van de kostuumontwerpers, schoenmakers of decorbouwers. Wat niet hergebruikt wordt, wordt bewaard. Zo opende De Munt in 2021 nog een nieuwe kostuumreserve op het dak van haar ateliergebouw.

Archief

«We werken al enkele jaren op de meest ecologisch verantwoorde manier en dat betekent in het geval van de kostuums zeer selectief uitkiezen met welke stoffen we werken, de kostuums met de best afbreekbare zeep wassen en elk kostuum bewaren. Die bewaring is niet enkel belangrijk voor eventuele reprises, we archiveren ook de meest iconische kostuums en hergebruiken heel erg veel materiaal voor volgende kostuums», klinkt het.

Om de kostuumopslagplaatsen niet uit de voegen te laten barsten, moet er af en toe verkocht worden. De Munt kiest bewust voor een verkoop, zodat verspilling tegen wordt gegaan, maar ook om de operafanaten of kledingliefhebbers de kans te geven een unieke handgemaakte creatie te kopen.

Wie naar de kostuumverkoop wil, moet een plaatsje reserveren binnen een tijdslot. Dat kost 5 euro. De prijzen van de verkochte stukken variëren van 1 tot 160 euro en iedere kooplustige mag een maximum van acht stuks aankopen.